Şi eu sunt un animal de companie

Semnează Petiţia

 

“ŞI EU SUNT UN ANIMAL DE COMPANIE”

-CE SOLICITĂM-

CĂTRE : GUVERNUL REPUBLICII ITALIENE, MINISTRUL SĂNĂTĂŢII, CENTRELE REGIONALE DE SĂNĂTATE PUBLICĂ ŞI PREŞEDINŢII PROVINCIILOR AUTONOME TRENTO ŞI BOLZANO, PARLAMENTUL EUROPEAN

PROPUNERE DE MODIFICARE A LEGII 281/91- SERENA DENTICI (VICEPREŞEDINTE “MADE IN BUNNY”, ODV)

Solicităm în mod oficial modificarea textului Legii din 14 august 1991, nr. 281 prin introducerea următoarelor articole:

ART. 2 TRATAMENTUL CĂŢEILOR ŞI A ALTOR ANIMALE DE COMPANIE

Se introduce urmatorul aliniat: 13. Iepurele este recunoscut ca făcând parte din rândul animalelor de companie (NCU- nedestinate consumului uman)

a). deţinătorii de iepuri, în orice scop, sunt obligaţi să asigure bunăstarea psihofizică a acestora prin respecatrea regulilor de igienă și de alimentaţie corectă, ţinând cont de caracteristicile etologice proprii ale animalului.

b). se instituie un registru naţional de evidenţă al iepurilor în care vor fi înregistrate codul de microchip precum și datele proprietarului.

c). este interzisă oricui abandonarea iepurilor care au fost domesticiţi și/sau s-au născut în captivitate.

d). este interzis oricui să maltrateze iepurii care traiesc in libertate și in parcuri. Este considerată maltratare și hrănirea cu alimente nepotrivite speciei.

e). iepurii care trăiesc în libertate vor fi sterilizaţi de către autorităţile sanitare competente pe teritoriu și reintroduși în grup.

f). organele și asociaţiile de protecţie a animalelor, in cooperare cu unităţile sanitare locale, pot avea în grijă coloniile de iepuri care trăiesc in libertate, asigurând bunăstarea acestora și condiţii de trai adecvate.

g). eutanasia este prevăzută exclusiv în cazuri dovedite de boală incurabilă gravă.

h). în cazul deţinerii de animale in scopuri comerciale (crescătorii, magazine, târguri și altele), deţinătorul trebuie să furnizeze cumpărătorului documentele doveditoare cu codul de microchip, controalele sanitare și vaccinările efectuate. Animalele nu trebuie expuse direct publicului sau ţinute într-o vitrină, ci trebuie să aibă posibitatea de a se adăposti în mod adecvat și să aibă destul spaţiu care să le permită libertatea de miscare specifică speciei. Autoritatea comunală, forţele de poliţie și autoritatea sanitară competente se vor îngriji ca aceste reguli să fie respectate.

ART. 3 ÎNDATORIRI ALE REGIUNILOR

Alineatul 1 se va înlocui cu următorul alineat:

1.Regiunile vor reglementa, printr-o lege proprie, în timp de șase luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, instituirea unui registru de evidenţă a câinilor și a iepurilor, care să rămână în gestiunea Primariilor sau a unităţilor sanitare locale, cât și stabilirea modalităţilor prin care proprietarii sau deţinătorii pot înscrie și intra în posesia codului de microchip implantat subcutanat propriului câine sau iepure.

ART. 4 ÎNDATORIRI ALE PRIMÂRIILOR

Alineatul 2 va fi modificat prin următorul alineat:

2. Serviciile comunale și cele sanitar- veterinare locale vor respecta, în ceea privește tratamentul animalelor, prevederile articolului 2. Primarul reprezintă autoritatea maximă pe teritoriul comunal care poate garanta bunăstarea animalelor, astfel cheltuielile de menţinere a bunăstării și sănătăţii animalului, sterilizare, implantare de microchip și tratamente urgente în cazul unor boli grave sau accidente pe teritoriul comunal vor fi suportate de către Primărie. Primăriile împreună cu asociaţiile de protecţie a animalelor vor încuraja adoptarea acestora și vor organiza campanii de informare și educare a oamenilor în legătura cu gestionarea animalelor și descurajarea abandonului.

ART. 5 SANCŢIUNI

Alineatele 1-4 vor fi înclocuite cu următorarele alineate:

1.Oricine abandonează câini, pisici, iepuri sau orice alt animal crescut în propria casă va fi sancţionat cu plata unei sume cuprinse între cinci sute si două mii de euro.

2. Oricine încalcă obligaţia de a înscrie propriul câine în registrul de evidenţă menţionat la alin. 1 alineatul 3 și propriul iepure în baza alin. 13 b) art. 2 va fi sancţionat cu plata sumei de cinci sute de euro. Dacă animalul al cărui cod de microchip nu a fost înregistrat este crescut în scop comercial, sancţiunea se dublează.

3. Oricine înscrie propriul câine în registrul de evidenţă menţionat la alin. 1 alineatul 3 și propriul iepure în baza alin. 13 b) art. 2, dar nu implantează animalului un microchip, va fi sancţionat cu plata sumei de trei sute de euro.

4. Oricine comercializează câini, pisici și iepuri în scop experimental, prin încălcarea legilor in vigoare, va fi sancţionat cu plata unei sume cuprinsă între cinci mii și zece mii de euro.

Semnează Petiţia

 

 

Pentru a ne contacta completează urmatorul formular: